Радио Реакция

Радио "Реакция"

Слушай Радио

Предложи на приятел!

Слушай Радио

Радио "Реакция"

Благодарение на безвъзмезната материална помощ от техническо оборудване на българската секция на Би Би Си, студентско радио „Реакция“ поставя началото си на 3-ти декември 2010г. Екипът е съставен от студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „св. Климент Охридски”.