БНР „Хоризонт”

Предложи на приятел
БНР Програма „Хоризонт”

С това се обяснява и високият импакт-фактор на тази програма - нейните съобщения постоянно се цитират в други медии. Информацията, предавана от "Хоризонт", като правило винаги е значима, източниците за нея са прецизно уточнени. Същото е и с актуалните, нетърпящи отлагане кратки коментари,интервюта, репортажи, кореспонденции от страната и от чужбина.

Новините в "Хоризонт" са обикновено на всеки кръгъл час, но общата програмна композиция дава възможност те да бъдат включвани и по всяко време в денонощието. Ясно е изразен акцентът върху забавната музика, чиито изпълнения в програмата са конструирани така, че да хармонират със силния информационен поток. Музиката преобладава в програмното съдържание и е представена чрез всички музикални стилове, форми и жанрове. Програма Хоризонт е 24-часова, информационна и музикална.