БРАЙЛ ФМ

Предложи на приятел
Радио Брайл Фм

Брайл Фм е специализирано радио за слепи хора или хора със зрителни проблеми.
Концепцията на радиото: Информиране обществеността със потребностите и нуждите на хората със специфични нужди. Правото им да бъдат пълноценни граждани на обществото както всички останали.

Радио "БРАЙЛ ФМ" се явява източник на специфична информация, която обикновено достига трудно. Излъчването трае 24 часа ежедневно, като няма ограничение в сферите и областите: музика, изкуство, наука, техника, литература, здраве, медицина.

Целта на създаването и развиването на подобен тип радио е интеграцията на хората със специфични потребности в обществото: от една страна, като журналисти и специалисти в областта на електронните медии, а от друга, информацията ще направи всички по-съпричастни към малко познатия мир на различния. Радиото е още една възможност за социализиране на хора със затруднения, но и със способности и желание да работят и да се развиват като професионалисти.